close-up-participants-seminar-conference-room-business-education.jpg

חוג בית

עדלידע תרצד תל אביב .jpg

לקראת חג גדוש

רבדים של תרבות בחג לקראת חגיגה מלאת משמעות במשפחה ובקהילה.

IMG_20170823_120509.jpg

תמורות בתרבות ישראל

כיצד נראה  ה"יער" של תרבות ישראל?  ההרצאות כוללות מידע עשיר ועדכני בתחומי הארכיאולוגיה, היסטוריה, תנ"ך וספרות - ומאפשרות בניית שלדה לפדגוגיה או שיח תרבותי עשיר ונהיר.  

4.jpg

מפגש מבוא

אתגרי הרוח של חילוניים בישראל והשפעתם על הדמוקרטיה הישראלית

אחד העם.jpg

תחנות במחשבה החילונית

שורשי החילון היהודי דרך הפילוסופיה היהודית והאירופאית. היכרות עם פילון אלכסנדרוני, רמב"ם, שפינוזה, עמנואל קאנט אחד העם ורבים אחרים.