top of page

ד"ר אורן יהי-שלום

רב חילוני - חוקר פילוסופיה של החינוך והוראה בינתחומית יהודית-הומניסטית.

ד"ר יהי-שלום חבר צוות המחקר המוביל בישראל אודות הוראה בינתחומית(צוות IDEAS) בפקולטה לחינוך של אוניברסיטת חיפה - במימון המדען הראשי והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.


הרצאות והשתלמויות:


התמצאות בהיסטוריה יהודית וכלים לחינוך בינתחומי - הומניסטי:

קישור להשתלמות זו במסגרת היחידה ללימודי המשך- הפקולטה לחינוך - אוניברסיטת חיפה

בהרצאה או סדרה נתבונן בשבע תמורות בתרבות ישראל . ידע מרתק כלשעצמו אך בעל ערך רב למובילי פיתוח בינתחומי: תנ"ך ספרות, היסטוריה אך גם התפתחות המדעים, פילוסופיה וכמובן מחשבת ישראל..
ההלכות שהובילו לרצח רבין - "כתובת על הקיר"

ד"ר יהי-שלום שימש יועץ תסריט לסרט "ימים נוראים" בו מתוארת השנה שלפני רצח רבין מעיניו של הרוצח. יהי-שלום, שבימיו כסטודנט הקים "מטה שלום" יגאל עמיר וחבריו בבר-אילן, המשיך וחיבר את הידע מבר אילן לחקר שפיצח את ההיתר ההלכתי שקיבל עמיר. במפגש מותאם לקהל ניתן להכיר זוויות שונות המעוררות גם בימינו שיחה חינוכית וערכית.

מורה הנבוכים - אבי החילוניים

בהתבסס על ספר היוצא לאור בימים אלה, מתאר ד"ר יהי-שלום את משנתו המהפכנית של רמב"ם בספרו מורה הנבוכים.

בהרצאה או סדרת הרצאות ניתן להציץ לסודות הכמוסים שטמן רמב"ם עבור הקורא המשכיל במורה הנבוכים, סודות שהשפיעו על התפתחות הפילוסופיה המודרנית והתגלגלו עם מפרשיו אל תנועת ההשכלה עד הציונות של אחד העם ורבים אחרים.


ניתן להתאים את המפגשים לזמן ולקהל - אין צורך בידע קודם.פרטים ויצירת קשר עם המרצה:

054-3156150

Audience and Lecturer
ד"ר אורן יהי-שלום
bottom of page