top of page

מגילת העצמאות כמקור ליצירה

שרים המגילה. מוסיפים, משמיטים ומתאימים למסר, על פי רוח התקופה. מוזמנים להתנסות.

מגילת העצמאות כמקור ליצירה

טקסט מלא כאן

bottom of page