top of page

המטרות של החינוך המלכתי - איזה קטע

עודכן: 26 בינו׳מי מכיר את המטרות של חוק חינוך ממלכתי?

כמה בתי ספר תולים את המטרות ההללו במקום בולט?

מי למעשה דואג שהחינוך הממלכתי יכוון למהות הטמונה במטרות הללו ?


***

הצטרפת למובילים באתר מכון הגות? - נהדר.


כדי להשפיע כמה שיותר אנו מזמינים אותך לקדם את השיח הציבורי


בקבוצת הפייסבוק "הגות - סיפור יהודי חילוני דמוקרטי"


42 צפיות0 תגובות
bottom of page