top of page

רוח העצמאות היא הנצחון המוחלט

ביום העצמאות הקשה הזה - קיראו את מגילת העצמאות. קיראו אותה לילדים, קיראו בה אפילו בטיול או מסביב לגריל, קיראו אותה לעצמכם, והבטיחו כי יחד ניאבק עליה!


היא נפתחת בסיפור של היהדות כתרבות, יוצרת על אדמה - בלי ניסים במצרים. הורשנו לעמים ספר ספרים נצחי שכתבו אבותנו, לאור שכלם. תנועת ההשכלה חגגה את ערכי ספר הספרים והובילה לבניית יישוב עברי שוחר חירות ושלום. גם מול מתקפת דמים אנו מושטים יד לשלום.אפילו השואה שפקדה אותנו לא הצליחה להפוך אותנו לקורבנות. גורלנו בידינו. אנחנו בתוך ההיסטוריה. ואנחנו בונים ויוצרים. ממשיכים דרך ארוכה של תרבות מלאת ערכים טובים.


מתוך חזון החירות שלנו ברור לנו כי לכל אדם זכות לשוויון מדיני גמור. כל אדם. כשם שיש לעם היהודי זכות לריבונות בארצו, כך כל עם ואדם. השכלה, חירות, שוויון, שלום ויצירה תרבותית - זהו חזון הנביאים. זהו השלם אליו אנו חותרים, רום שיאם של כלל הערכים. צור ישראל במיטבו.


ואנו חתומים מטה - כולנו, מכל הזרמים המכבדים את האדם, את תבונתו וחירותו. סוציאליסטים, קפיטליסטים, חלוצי אדמה וחלוצי ספר. חובשי כובע טמבל או כיפות מכל הזרמים. כל עם ישראל אתנו בחגיגת הצלחתה של תנועת ההשכלה. אפילו הזרמים שמעבר לים מוחאים כף ומצטרפים לאירוע המפעים של התחדשות התרבות העברית. רק שנצליח לשמור על זה.


כך ראוי לקרא את הכרזת עצמאותנו. רוח העצמאות היא הנצחון המוחלט.


המלחמה על רוח העצמאות כבר החלה. שיאה עוד לפנינו. זו המלחמה האחרונה באמת. אם נפסיד בה, נשב על מרפסת ב LA או דירה בברלין, ונחלום על ציפורים נודדות.


קיראו את מגילת העצמאות.


***


הצטרפו אל רוח העצמאות, באתר מכון הגות. להרצאות נוספות ראו עמוד מרצה - ד"ר אורן יהי-שלום באתר מכון הגות.32 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page