top of page

אנחנו היהדות

כפי שהמאבק על הדמוקרטיה החזיר לעצמו את דגל ישראל הנישא בגאון, כך גם עצם הגדרת "היהדות" 

כזהות דתית, לאומנית ואורתודוקסית חוטא לזהותם של רוב היהודים במדינת היהודים ובתפוצות.

בדפים אלו נתייחס לאירועים אקטואליים ונבאר אותם מתוך זווית ראיה יהודית, חילונית, ליברלית, הומניסטית ובכך נחזיר את "היהדות" למסלול בה פסעה עד לשנים האחרונות.

We-Are.jpg
bottom of page