top of page

תמר גדרון

מנהלת בית ספר לשעבר ומדריכה בתחום פיתוח תכניות לימודים.

מנחה בתחום התרבות היהודית החילונית צוותי חינוך, מכינות קדם

צבאיות והשתלמויות מורים.


מומחית בהובלת צוותי חינוך לכתיבת תכניות לימודים רב תחומיות

 ייחודיות, מותאמות לערכי ומטרות המוסד החינוכי/הרשות.


מנהלת בית ספר לשעבר ולקראת הסמכה לרבנות חילונית.

 

 

הוראת תנ"ך בגישה חילונית הומניסטית

התנ"ך הוא יסוד משותף לתרבותם של כל הזרמים ביהדות. זוהי אנתולוגיה ספרותית

והיסטורית. העיסוק בתנ"ך בהנחייתי, הנו בסיס להעמקת הזיקה למורשת התרבותית של העם היהודי, בגישה חילונית – הומניסטית המזהה את היהדות כתרבות. גישה שבבסיסה פלורליזם, עצמאות מחשבתית ודרישת הטקסט מנקודת מבט עכשווית,

https://www.hagut.org.il/_files/ugd/427746_a51bc70680ba4adab3c8c5e81512f186.pdf

 

לקראת תחילת הקריאה בתורה

התנ"ך הינו בסיס ההתייחסות של היצירה התרבותית היהודית לאורך הדורות. וככזה נכון שתלמידים יהודים - חילוניים יעסקו בו ויכירו את הסיפורים, הדמויות, הערכים והמסרים שנבחר להדגיש בפניהם.  יחד נבנה מהלכים מקדימים לתחילת הלימוד, פעילות שיא (אפשר ורצוי משותפת עם הורים/קהילה) ואנחה כיצד ללמד את הסיפורים עצמם בגישה פלורליסטית, בין תחומית ומותאמת לקהילת הלומדים.


https://www.hagut.org.il/%D7%98%D7%A7%D7%A1-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94

 חגי ומועדי ישראל

"חג הוא מגדלור בזמן" כתב יצחק טבנקין. הם מהווים אור המקרין על חיי היום יום.

הזדמנות ל"והגדת לבנך".  מה בכוונתנו, יהודים – חילונים – הומניסטים, להגיד לבנותינו ובנינו? אלו ערכים נכון להנחיל להם דרך הלימוד, הטקס והחגיגה?

יחד נלמד את הרבדים התרבותיים, ההיסטוריים והחברתיים של חגי ומועדי ישראל. נזהה ערכים ומסרים שחשוב לנו להדגיש ונתאים פעילות  בכתה, בבית הספר ובקהילה.

ניתן להתמקד בחג או מועד מסוים.

 

חוק החינוך הממלכתי – בסיס לגיבוש לחזון חינוכי

חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, מסמך אשר בבסיסו טמונה השקפת עולם חינוכית יהודית – חילונית – הומניסטית.

סקירה היסטורית חינוכית מהיישוב הישן ועד חקיקת החוק. משמעות החוק על התנהלות מערכת החינוך הממלכתית בהשוואה למערכות החינוך המוכרות אחרות בישראל.

זיהוי ערכים ומטרות מותאמים לקהילת הארגון החינוכי. הנחיית תהליך ניסוח החזון יחד עם כל השותפים לארגון.

    פדגוגיה הומניסטית בין תחומית 

פעילות אנושית במהותה רב תחומית. לכן, כל תחום ראוי לעסוק בו במבט רב תחומי.

יצירת מפת ההקשרים התרבותיים, ההיסטוריים, החברתיים והמוסריים ברקמת היצירה האנושית. מפה הומניסטית מאוזנת בין ידע וערכים הומניים אוניברסליים ובין הסיפור הייחודי שלנו. מבלי לבטל הקנייה ושכלול כלים ומיומנויות ייחודיים לכל תחום דעת.


כמנהלת בית ספר ומנחה בתחום תוכניות לימודים הנעתי והובלתי צוותי מחנכים לבניית תכניות לימודים בין תחומיות. אשמח לסייע בידכם. אימייל במכון הגות tamar@hagut.org.il
פרטים ויצירת קשר עם המרצה:

050-8989355

Audience and Lecturer
תמר גדרון
bottom of page