top of page
ההכרזה 2   KLUGER ZOLTAN.jpg

רוח העצמאות

נאבקים על רוח מגילת העצמאות

 

ישראל במשבר זהות חמור. בעשורים האחרונים נרמסו ערכי מגילת העצמאות. 

 קנאות דתית ובדלנות לאומנית צמחה והובילה לערעור ערכי הדמוקרטיה, לשיתוק מדיני ולבסוף גם לאסון נוראי ומלחמה נטולת חזון.  זהו משבר זהות.

עלינו להבטיח לקורבנות ולעצמנו - כי לעולם לא נשוב להתעלם מהמציאות. 

ניאבק על זהותה של ישראל - על ערכי ההשכלה החירות והשוויון, על הכבוד לתרבות והמורשת היהודית (וגם במקביל בזו הערבית) - בה מעוגנים ערכים שכאלה.

מאבק על זהות מתחיל משינוי השיח שלנו, בכיתה, ברחוב ובאקדמיה. 

יחד נגיע לכל קהילה, בית ספר או סלון – בישראל ובתפוצות. 

הגיע הזמן להחזיר ל"יהדות" את ערכיה ההומניסטיים.  אנחנו היהדות. 


רוח העצמאות

רוח העצמאות והחלטת האום בכ"ט בנובמבר .

הגות - לחקר חינוך יהודי חילוני
רוח העצמאות והחלטת האום בכ"ט בנובמבר .
חיפוש סרטון...
רוח העצמאות והחלטת האום בכ"ט בנובמבר .

רוח העצמאות והחלטת האום בכ"ט בנובמבר .

01:05
צפייה בסרטון
או מגרש חניה בעזה, או רוח העצמאות. תבחרו!

או מגרש חניה בעזה, או רוח העצמאות. תבחרו!

02:08
צפייה בסרטון
רוח העצמאות - כדי להיות עם חופשי

רוח העצמאות - כדי להיות עם חופשי

00:46
צפייה בסרטון
1
2
bottom of page