top of page
Audience and Lecturer

מאגר המרצים

ד"ר אורן יהי-שלום

ד"ר אורן יהי-שלום

רב חילוני - חוקר פילוסופיה של החינוך והוראה בינתחומית יהודית-הומניסטית

משנת 1998 פועל יהי-שלום בליווי מוסדות חינוך והשפעה על מדיניות החינוך הממלכתי

תמר גדרון

תמר גדרון

מנהלת בית ספר לשעבר ומדריכה בתחום פיתוח תכניות לימודים.

הסבר קצר על המרצה

נועה קלי

נועה קלי

מורה ומנחה בתי ספר ללמידת חקר

הסבר קצר על המרצה

bottom of page