top of page

תמר גדרון

מנהלת בית ספר לשעבר ומדריכה בתחום פיתוח תכניות לימודים.

הסבר ארוך ומעמיק על המרצה ותחום ההרצאות בו יעסוק

123-456-7890

Audience and Lecturer
תמר גדרון
bottom of page