top of page
Residential Bookcase

אודות

בואו נשים את הדברים על השולחן.

בעשורים האחרונים איבדה החברה הישראלית את רוחה ההומניסטית - יהודית חילונית, שאפיינה אותה בעבר. בפועל גברה פרשנות אורתודוכסית צרה של מורשת ישראל, ובחינוך - גבר הדגש על מיומנויות וידע, על חשבון דרך וזהות.

תהליכים אלה הרחיקו חילוניים משורשי ההגות העשירה שהצמיחה את תנועת ההשכלה ותרמו לדימוי כאילו ערכים דמוקרטיים זרים למורשת ישראל.

 

אפשר לחדש את הסיפור הישראלי-חילוני ולהחיות את החינוך מחדש. לשם כך נדרשים מחקר אקדמי והעשרת ידע בצד התחדשות פדגוגית ושיח אזרחי תומך, החותרים לעיצוב זהות גדושה - הומניסטית יהודית-חילונית, ליבראלית

 

מכון "הגות" נמצא בתהליך הקמה ע”י מתנדבים - אנשי ונשות אקדמיה וחינוך, המבקשים לחבר את שרשרת ההגות היהודית העשירה, לעשייה חינוכית יום יומית: מהתנ”ך והספרות החיצונית, דרך ספרות חז”ל ויצירות שאר הזרמים ועד אמנות ימינו. ממעצבי דרך ההשכלה והחילון, כמו פילון, רמב”ם או שפינוזה עד אחד-העם לאה גולדברג ועמוס עוז בדורות האחרונים.

ברצוננו להאיר את עושרו הרוחני של הזרם החילוני-ליבראלי. להכיר ולהוקיר את מיטב יצירות העבר וההווה של נשים וגברים בישראל ובתפוצות, לרבות מיטב המחשבה והיצירה בתרבויות העולם, בספרות, באמנות ובמעשה המדיני. נעמוד על הזיקה בין ערכים הומניסטים למורשת ישראל תוך כדי חקר פתוח וביקורת מושגים מתמדת. 

נפעל לפיתוח והפריה הדדית של השיח האזרחי, האקדמי והחינוכי, להגברת ההתעניינות במאפייניה המקומיים של החילוניות הישראלית וההשקפות היהודיות הליברליות בתפוצות. וברוח זו, נחתור להעשיר את הכשרות המורים והפיתוח הפדגוגי ברמות השונות, בסיפורי זהות נושאי מטען חיובי – יהודי חילוני הומניסטי.

תיקון שכזה, עשוי לתרום ליציבותה של ישראל כדמוקרטיה וכן לשגשוגם התרבותי של שני הזרמים הגדולים בעם ישראל – החילוניים בישראל והליבראליים בתפוצות.

צוות חלוץ 
רשימה חלקית.  כולם בהתנדבות. בהמשך תוצג מועצה אקדמית הכוללת מובילי חינוך וחוקרים.

ד"ר אורן יהי-שלום

ד"ר אורן יהי – שלום

רב חילוני. חבר צוות המחקר של הוראה בינתחומית IDEAS  באוניברסיטת חיפה.  מייסד ומלמד בבית המדרש שיח"ה בגליל.

חבר AHR - האגודה הבינלאומית של רבנים הומניסטיים. וכן חבר ועד מועצת הרבנים החילוניים בישראל. ​

​מייסד תנועת "חינוך ישראלי". לשעבר דובר תנועת "דור שלום".

אורי גביש

אורי גביש

מורה ודוקטורנט בפילוסופיה של החינוך. חוקר את הדרך שבה החלוקה של ידע לדיסציפלינות שונות משפיעה על השאלה מהו חינוך טוב ומהי המטרה של כולנו בתור מורים ביומיום.

אבישי גולדברג

אבישי גולדברג

איש מחשבים ואבטחת מידע, מנסה לסייע בבניית עתיד משמעותי וערכי תוך הרחבת המושג הצלחה אל מעבר לגבולות הדיגיטליים.

תמר גדרון

תמר גדרון

מנהלת בית ספר לשעבר ומדריכה בתחום פיתוח תכניות לימודים.

מנחה צוותי חינוך ובמכינות קדם צבאיות בתחום התרבות היהודית.

נועה קלי

נועה קלי

מורה ומנחה בתי ספר ללמידת חקר. עוסקת בתרבות יהודית. בעיקר בקהילה. אקטיביסטית פוליטית וסביבתית.

אמיר הרפז

אל"מ (במיל) אמיר הרפז

מנהל מרכז אחר"ת בבית הספר מנור-כברי. לשעבר איש חיל האוויר - טייס ומפקד בסיס נבטים. ביצע הסבה לחינוך ושימש כמורה ומנהל תיכון אזורי משגב.

דורון רוזנבלום

דורון רוזנבלום

רב חילוני. מנהל תיכון "בית ירח" לשעבר.

מלווה מובילי קהילות שיח"ה" -שוחרי יהדות חילונית.

שותף בהובלת קהילת ימה

אבי רוז

ד"ר אבי רוז

פסיכולוג. רב חילוני. בעבר מנהל חינוכי של "יהודה הצעיר". מומחה בתחום אומנות יהודית.

למידע נוסף

תודה שנרשמתם

bottom of page