top of page

מאגר פדגוגי

חומרים לפי נושא

מיטב המומחים לתרבות ישראל ופדגוגיה הומניסטית - שמחים להביא לכם הגות וכלים מקצועיים בדרך לבניית הסיפור החינוכי שלכם.  

חדש !    מגילת העצמאות

לאור הצורך בשיח על ערכי מגילת העצמאות בנינו מגוון מערכי שיעור למורות ומורים - יסודי, חט"ב ותיכון. 

פדגוגיה הומניסטית
דף תורה
תמונת נרות

פדגוגיה הומניסטית בינתחומית

האם יש לכם ציר פדגוגי טוב? הוראה בינתומית מחייבת כלים מקצועיים 
להתמצאות בתרבות ומתוכה פיתוח שאלות גדולות ורלוונטיות ללומדים.

תנ"ך עכשיו

התבוננות רב שכבתית במקרא,

הסיפורים והרעיונות  מהם בונים
מהלך חינוכי משמעותי ואקטואלי.

לקראת חג

אתם חוגגים מכל הלב? היערכות טובה לחג מהווה  הזדמנות ללימוד שבסופו כל סמל מלא משמעות.  ניתן לקיים סדנא לקראת חג או תהליך לכמה חגים. 

קהל באירוע תרבות
נפתלי הרץ ויזל תמונה
הרצאה של אורן יהי-שלום

תמורות בתרבות ישראל

כיצד הופכים את התרבות לכלי פדגוגי? סדרה זו מאפשרת התמצאות וחיבור  מיטב היצירות והאירועים - נחלת "מקצועות" שונים לכדי "יער" אחד. 

תחנות במחשבה החילונית

התפתחות המחשבה מפילון אלכסנדרוני דרך רמב"ם שפינוזה ומיטב הוגי ההשכלה עד ימינו. להכיר מושגים, לבנות חזון, ובקיצור- דע את עצמך! 

מורה הנבוכים מזווית חילונית

האם חשבתם פעם על רמב"ם כמכונן של תרבות מודרנית הומניסטית? היכרות עם רמב"ם עשויה לעורר אתכם מאוד. יסוד ההגות היהודית עד ימינו. 

כלים לחינוך חילוני הומניסטי מתקדם

רוצים להתמקד בחינוך, אך מתלבטים כיצד לעשות זאת באופן משמעותי?

זה הזמן להכיר את "מכון הגות", ואת החינוך ההומניסטי היהודי שיאפשר לכם לפרוש כנפיים ולפתח לעצמכם תכני חינוך משמעותיים, על בסיס התמצאות ביהדות כתרבות ובליבה ערכים הומניסטיים נפלאים. בלי להתבלבל ובלי להתבטל.

במכון הגות פועלים מיטב החוקרים והמנחים הפדגוגיים, המרכזים יחד מגוון כלים תהליכים שיאפשרו לכם לחנך באמת. כלומר, לפתח תכניות ייחודיות לכם ולמוסד החינוכי בו אתם פועלים, ברוח יהודית - חילונית - הומניסטית. חגי ישראל, לימוד מדרשי, הוראה בינתחומית, ריבונות האדם -  אלה חלק מהסדנאות שאנו מציעים לבתי הספר.

 

מה הקשר בין ערכים הומניסטיים והתמצאות בינתחומית בתרבות ? 


ערכים אינם ניצבים סתם כך באוויר - לכל תרבות תוכן ייחודי לה, המאפשר קיומם של ערכים.

אז אמנם ערכים הומניסטיים הם אוניברסליים, אך מצד שני, הם תלויי התמצאות בתרבות מסוימת, לפחות אחת, כדי לממש אותם.   מכאן הקשר בין ידע וחינוך ערכי.

 

הומניזם זו השקפת עולם הנקשרת עם פדגוגיות שונות.  אם אנו מאמינים שיש אמת, אך היא לא בוודאות בידינו, הרי שנדרש דיאלוג מתמיד לבירור האמת. והנה דיאלוגיות, היא מיומנות נרכשת  בחינוך ההומניסטי.

לא במקרה אנו לומדים תנ"ך, ספרות אזרחות ועוד. אלה היבטים שונים של יצירות האדם, כך גם פיסיקה וביולוגיה הם תולדה של תגליות האדם אודות הטבע. מכאן שגם מדעי הטבע הם חלק מלימוד הומניסטי.


האם ראוי ללמוד מקצועות אלו בנפרד?  חינוך הומניסטי מציב את האדם במרכז כמטרה, ולכן  שואף לכוליות - כלומר להתבונן ברב צדדיות של יצירות האדם. מכאן הזיקה בין חינוך הומניסטי להוראה בינתחומית. הוראה באמצעות שאלות טובות - היא הדרך לאזן בין ידע תחומי וידע בינתחומי. 

bottom of page