top of page
תמונה  חוג בית

פעילות חברתית

הזרם היהודי-חילוני הוא הגדול והמשפיע ביותר. 
הגותו  - בלב מורשת ישראל. 
בלי העוגן הזה - הדמוקרטיה בסכנה. 

עדלידע תרצד תל אביב

לקראת חג גדוש

רבדים של תרבות בחג לקראת חגיגה מלאת משמעות במשפחה ובקהילה.

תמונת המנורה על סלע  תבליט

תמורות בתרבות ישראל

כיצד נראה  ה"יער" של תרבות ישראל?  ההרצאות כוללות מידע עשיר ועדכני בתחומי הארכיאולוגיה, היסטוריה, תנ"ך וספרות - ומאפשרות בניית שלדה לפדגוגיה או שיח תרבותי עשיר ונהיר.  

מפגש מבוא הרצאה

מפגש - אצלכם בסלון

אתגרי הרוח של חילוניים בישראל והשפעתם על הדמוקרטיה הישראלית

אחד העם.

תחנות במחשבה החילונית

שורשי החילון היהודי דרך הפילוסופיה היהודית והאירופאית. היכרות עם פילון אלכסנדרוני, רמב"ם, שפינוזה, עמנואל קאנט אחד העם ורבים אחרים. 

bottom of page