top of page
תמונה  חוג בית

באים אליכם

בונים שיח יהודי חילוני עשיר:
בסלון, בבית הספר וביישוב 

IMG_20160406_211640.jpg

מפגש מבוא - מרתק

בואו נדבר על זהות יהודית חילונית עשירה - כבסיס לחינוך משמעותי וכתנאי לעתיד הדמוקרטיה. 

IMG_20180425_115243.jpg

באים אליך לבית הספר 

חזון הומניסטי והתרגום שלו לפיתוח פדגוגי - זה תהליך המבטיח תוצאות ייחודיות לפי אופיו של כל בית ספר. פנו אלינו וקבלו פרטים. 

מפגש מבוא הרצאה

מאגר מרצים מכון הגות

פנו אלינו  ונגיע אליכם. מומחים לתרבות ישראל ולחינוך, בשיח מעורר על זהות וערכים.

אחד העם.

תחנות במחשבה החילונית

אחת מסדרות המפגשים בהן תוכלו לגבש לעצמכם חזון יהודי-חילוני הומניסטי גדוש ותוסס - בקהילה או בבית הספר. 

bottom of page