top of page
20220502_143455.jpg

 "תכנית הגות" - עכשיו בגפ"ן (24604)

מכון הגות מציע כמה ערוצי השתלמות תחת הכותרת "תכנית הגות" אותה תמצאו במערך התכניות של משרד החינוך.

נשמח ללוות אתכם בכמה מתארים אפשריים:

1-  השתלמות וליווי תהליכי חזון מעמיק המושתת על התמצאות בתרבות ישראל;

2  - ליווי צוותי פיתוח (הומניסטיקה ומדעים) לשכלול הוראה בינתחומית הומניסטית;

3 - היערכות ממוקדת בתחומי תרבות ישראל  - לקראת חגיגת חגים, תכנון פעילות חברתית ועוד. 

המומחים במכון הגות בעלי נסיון רב בשדה החינוך, בתכנון לימודים, בפילוסופיה של החינוך וכמובן בתרבות ישראל. 

פרטים על מתווה אפשרי של סדרה להתמצאות בתרבות ישראל

ידע והתמצאות בתרבות הם מרכיב יסוד חיוני לכל מחנך. הכרת תמורות מייצרת לנו שכבות של משמעות בכל חג - וכך ניתן להעשיר את תהליכי ההיערכות לחגים: להבין את ההתרחשויות או המקורות בחג ולפענח את משמעות הסמלים בהקשרם הראוי.

כמו כן - הבנה של תמורות מייצר זיקה משמעותית יותר בין יצירות התרבות - שהם למעשה מקצועות בית הספר!  ספרות  נכתבת תמיד בהקשר מסויים - כך גם ספרות התנ"ך , מסכתות במשנה, או פיוטים של ימי הביניים. השקפה על חוק מתפתחת ומשתנה בהתאם להקשרה - כך גם תפיסת מעמד האדם, והמבנה החברתי הראוי (אזרחות), ואירועים היסטוריים קשורים במחשבה (פילוסופיה) ותמורות אזוריות. הכל קשור. כך שהתמורות הן הזדמנות אדירה לבניית צירים פדגוגיים לפיתוח הוראה בינתחומית - יסוד לחינוך הומניסטי.


פרטים על מתווה אפשרי להשתלמות בפדגוגיה הומניסטית והוראה בינתחומית 

ב"מכון הגות" מחנכים ואנשי אקדמיה מומחי תחום בעלי ניסיון רב. נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בידכם בהתאמת תכנים לתהליכי פיתוח והשתלמות לקראת חזון, או תכנית בינתחומית מיוחדת. 

ניתן להכיר חלק מהמומחים בצוות המוביל של מכון הגות.. 

bottom of page