top of page
רקע הרים
לוגו בית המדרש החילוני שיחה בגליל

שיח"ה בגליל - בית מדרש חילוני

מכון "הגות"  נהגה במסגרת פעילות בית המדרש שיח"ה בגליל - במטרה לחבר את שרשרת ההגות היהודית העשירה, לעשייה החינוכית. להאיר את עושרו הרוחני
של הזרם החילוני-ליבראלי ולפתח הפריה הדדית של השיח האזרחי, האקדמי והחינוכי.

קהילת הלומדים בבית מדרש אשר הוקם בשנת 2017 מונה עשרות חברות וחברים. בית המדרש מקיים מפגשי פילוסופיה מעמיקים בצד לימוד חווייתי לקראת שבתות וחגים ופעילות קהילתית. 

​​

מפגשי קהילת שיח"ה בגליל מצולמים במסגרת פרויקט פיתוח מאגר לימוד מדרש חילוני למחנכים ברחבי הארץ,

מוזמנים לאתר שיחה בגליל  וכן לערוץ היוטיוב שיחה בגליל.

 שיח"ה ("שוחרי יהדות חילונית הומניסטית") –  קהילות חילוניות ברחבי ישראל הלומדות וחוגגות. פרי יוזמה של "תמורה – יהדות ישראלית" 

"יהדות חילונית" נוסדה בשנת 2003 כחממה ליזמות חברתית וחינוכית בתחומי היהדות כתרבות ומכון להכשרת רבנים חילונים-הומניסטים

הידוע בשם "תמורה – יהדות ישראלית"

bottom of page