top of page
Festive Table Set

חומרים                             לחג ומועד

למה בכלל חג? 

חגים ומועדים הנם רעיון אנושי שמטרתו אישור סדר זמן והנחלת ערכים. לכן חג חשוב לכל אדם, בכל קהילה ולאיש אין מונופול על החגים היהודיים.

 סמלי החג הנם צופן משותף לכל חלקי החברה היהודית. היהדות במהותה פלורליסטית, אין ומעולם לא הייתה השקפה יהודית אחת. אותו סמל יכול לשמש אנשים וקבוצות שונות בעם - במגוון פרשנויות. 

 

חג חילוני אינו מנוגד למקורו - אלא מבטא זיקה חיובית לתרבות מתוך אמונה בריבונות האדם ויצירתו.    

תמונה של סוכה וילדים

חג מחזק משמעות למחזוריות הקיום האישי והקהילתי: 

שייכות – לוח מועדים משותף, טקסים משותפים.

חיזוק זיקה – הזדהות עם ערכי החברה

הנחלת ערכים – סמלים מוחשיים לערכים מופשטים.

קצבת זמן – במיוחד אצל ילדים שתפיסת הזמן עדין לא התגבשה

ביטחון – מחזוריות מספקת תחושת מוגנות.

 

חיזוק הזיקה על ידי הזדהות עם ערכי החברה, ניתן לפרושים שונים על ידי זרמים שונים ביהדות.

חנוכה

אלו ערכים נכיר דרך חגים? 

ערכים הומניסטיים ראויים כל השנה, אך חג ומועד הנם הזדמנות לבידוד ועיסוק במישרין בערך מסוים. כגון: חירות  - בפסח, נתינה – בפורים, כבוד האדם – בשבועות, זיקה לארץ ואקולוגיה בט"ו בשבט ועוד.

 
כיצד מחנכים לערך – מושג מופשט, באמצעות חג ומועד

ילדים ובני נוער זקוקים לסמלים מוחשיים על מנת להבין משמעות ערכים ואידאולוגיה. טקסים ומנהגים הנם הזדמנות לבנייה ויישום של מערכת הסמלים. בסיס הצלחת מנהג וטקס להנחיל ערכים ותחושת שייכות  - נגיעה ברגש והטמעת זיכרון חיובי.

כיצד עושים זאת? כיצד מיחסים לסמל משמעות חברתית – מוסרית – הומנית וגם אקטואלית ורלוונטית? 

ראוי לקיים תהליך סדור, הכולל התמצאות ושיח חינוכי ייחודי לכל קהילה. 

ב"מכון הגות" מחנכים ואנשי אקדמיה מומחי תחום בעלי ניסיון רב. נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בידכם בהתאמת תכנים וטקסי חג ומועד להנחלת ערכים יהודיים – חילוניים – הומניים.

ניתן להכיר חלק מהמומחים בצוות המוביל של מכון הגות.. 

bottom of page