top of page
First Grader

פדגוגיה הומניסטית

חינוך הומניסטי מושתת על פדגוגיה בינתחומית 
מאמינים באדם? חושבים על המח"ר? מתלבטים איך לשלב הכל? זה לא בשמיים.

לוח בבית ספר עם ציור של רומא

חינוך הוא מסע לעבר הטוב

לאן החינוך שלך מוביל? את הטוב הזה צריך לנסח. יחד. בצוות.

תכניות הלימוד הטובות ביותר בנויות על יעדי חינוך ערכיים מהם נגזור דרכי לימוד ותוכן משמעותי. 

ניסוח בהיר של דרך, מייצר "מגדלור" לכל מסגרת חינוך ומעשיר את עולמם של צוותי הפיתוח בדרך לעיצוב תכניות לימודים משמעותיות.

 

חזון בהיר בצד אוטונומיה לצוותי פיתוח וגם כלים פדגוגייים בינתחומיים הם מפתח להצלחה. זה מחייב עבודה, אך שווה כל דקה.

"מכון הגות" (בהקמה) מטפח שיח אקדמי וחינוכי בתחומי ההומניסטיקה. המכון מחבר מומחים לתרבות ישראל, מנוסים בניסוח חזון ערכי ופיתח מגוון פדגוגיות הומניסטיות - בינתחומיות. 

קחו מאתנו - כל מה שיעזור לכם להתקדם.

מדוע בינתחומי?

הפעילות האנושית במהותה היא עניין רב צדדי.  

ספרות, אמנות, היסטוריה, אזרחות, תנ"ך הם היבטים ברקמת היצירה האנושית. לכן ראוי ל"תחומים" להשתלב בסיפור היסטורי, בשאלות המוסר, או בפעילות החברתית - מבלי לבטל מינון ראוי של כלים ומיומנויות ייחודיים לכל תחום.

גישה הומניסטית מאזנת בין ערכי חירות האוניברסליים ובין הסיפור הייחודי שלנו.  בין הצורך להיות חופשיים ובין הצורך להשתייך.  בין האדם כיוצר בתרבותו ובין מהותו הרגשית והתבונית. 

מדוע חילוני-הומניסטי?

חינוך חילוני מושתת על הערכים הללו, ההומניסטים בתוך יהדות כתרבות – ולכן חינוך שכזה פתוח למגוון השקפות ודעות ושמח על בניית שיח מכבד.  

אנו ב"מכון הגות" מאמינים כי ערכים הומניסטיים השתלבו באופן טבעי בתרבות ישראל – וברוח ועדת שנהר – יש להאיר אותם מנקודת מבטו של התלמיד החילוני. לשם כך נדרשת התמצאות וגישה פתוחה.

תרבות ישראל עשירה, רבת שנים ותמורות, מושפעת ומשפיעה – והיא עשויה להוות אבן שואבת לכל תחומי העשייה החינוכית. 

אלברט איינשטין

אפשר לשלב גם את המדעים

"מדע" הוא אחד הביטויים המובהקים של החינוך ההומניסטי. הדברים משתלבים נפלא.

 המדע מושתת על תבונת האדם וחירותו לחקור ולגלות את הטבע - והתבונה מתפתחת בתוך תרבות.

אלברט איינשטיין עסק בשאלות ההומניזם היהודי, ואף היה פעיל בקידום משנתו של ברוך שפינוזה, שהושפע רבות מרמב"ם אבל גם מלייבניץ שהיא פילוסוף ומתמטיקאי ענק. מכל אלה יחד הושפע שלמה מימון שהיא רב פולני (וידידו של מנדלסון) אך בעיקר פילוסוף חילוני רציונליסט שעשה שימוש לא מבוטל בהנדסה.

אין סיבה ממשית להפריד בין הידע של האדם אודות האדם, ובין הידע של האדם אודות הטבע..  כלי המחקר אולי שונים, אך במציאות -  טבע האדם וטבע היקום קשורים זה בזה ללא הפרד.

ניתן להכיר חלק מהמומחים בצוות המוביל של מכון הגות.. 

bottom of page