top of page

חג החנוכה - חג אור הדעת הספק והשאלה, חגנו צאצאי המתייוונים

עודכן: 26 בינו׳ 2023


מאת: תמר גדרון


"זמן רב עוד קודם שקמו "הלניסטים" בארץ-ישראל לבטל את היהדות מפני ההשכלה היוונית,

כבר התקרבו היהודים במצרים ליוונים ודרכי חייהם, לרוחם וחכמתם, ואף-על-פי-כן לא מצינו

שנתעוררה בקרבם איזו תנועה חזקה לצד ההתבוללות; אדרבא, הם השתמשו בידיעותיהם

היווניות לגלות על ידן רוחה העצמית של היהדות, להראות יופייה לכל העולם...


האתגר שבחג החנוכה

אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני מחנכים חילונים - הומניסטים בעיסוק בחג החנוכה הוא הדיון בנרטיב ההיסטורי. הובלת החניכים במנהרת הזמן אל הימים בהם התרחש האירוע ובחינת הדמויות הפועלות ומעשיהן בראיה חילונית – הומניסטית השמה דגש על עצמאות מחשבתית ועידוד וטיפוח גישה ביקורתית ליצירות, לאירועים, למנהגים ולפועלם של הדמויות בטקסט. דרישת הטקסט מנקודת מבט עכשווית, במגוון דרכים מותאמים למציאות הלומדים, כהמשכה של מסורת יהודית לאורך הדורות.

מי מפחד מהתייוונות

אחד המושגים העולים מן העיסוק בחג החנוכה הינו תופעת ההתייוונות. המושג התייוונות במקורו שימש כשם לתהליך בו אדם מאמץ את התרבות ההלניסטית, לשונה ומנהגיה. תופעה שרווחה בחברה היהודית במאה השנייה לפסה“נ. האתוס היהודי סביב חג החנוכה שינה את דגשיו מן המאה השנייה לפסה“נ ועד ימינו, אך המשותף לכל נרטיבים - הצגת המתייוונים באור שלילי.

התרבות היוונית בעיקרה היא תרבות השאלה, החיפוש והספק. תרבות השואפת להבנה ופחות לתשובה מוחלטת. בניגוד ליהדות שהיא תרבות של תשובה ובבסיסה התנ"ך. בה לא קיימים דיון וחקירה באשר לאמיתות מקורותיה אלא רק דרישת העובדות בטקסט. השאלה "למה?". מובילה לספקות וספק מסכן את מבני החברה.

בניגוד לסיפור החנוכה הנהוג לספר בגני הילדים ובבתי הספר, מלחמת החשמונאים הייתה מלחמת אזרחים. קנאי דת דוגמת מתתיהו ובניו מול אליטה ששאפה לפתוח את הדת היהודית למנהגים חיצוניים. המתייוונים, לא היו נטע זר בחברה היהודית. הם היוו חלק נכבד מהאליטה הדתית באותה תקופה.

חנוכה וחינוך חילוני-הומניסטי

אנחנו, היהודים החילוניים, צאצאיהם של המתייוונים. כמותם, גם אנו מנסים למצוא סינתזה בין התרבות היהודית לבין התרבויות סביבה. וכמותם אנו אנשי השאלה. תרבות המחייבת סובלנות וקבלת מגוון תשובות (גם אם איננו מסכימים עמן). בדומה למתייוונים, גם אנחנו חלק מתרבות עולמית, דוברים את שפתה, ומנסים לזון ממנה ולהזין אותה ביצירותינו.

עלינו המחנכים החילוניים, להפוך את מהות חג האורות לחג אור הדעת, הספק והשאלה ולחגוג את היותנו יהודים מתייוונים גאים.***


כדי להשפיע כמה שיותר אנו מזמינים אותך לקדם את השיח הציבורי53 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page