top of page
Open Book

חילוניסט

המגזין להתחדשות חילונית

מיזמים מובילים במכון

מיזם "אנחנו היהדות"

מיזם "רוח העצמאות"

מכון הגות מקים את מיזם" רוח העצמאות" - מטה הסברה המבוסס על מעגל מתנדבים אוהבי עם ישראל שמטרתו לחזור ולהנחיל את  ערכי מגילת העצמאות כבסיס לקיומנו במדינת ישראל.

המטה יפעל לניסוח, עיצוב ושיתוף מסרים להשפעה על דעת הקהל ומקבלי ההחלטות.

 

לחצו כאן לקרוא עוד...

עוד יום.png

שיחה ב"כאן הסכתים" על "יהדות חילונית"
ד"ר אורן יהי-שלום מתראיין אצל יואב קרקובסקי
 

המראות של ישראלים מתעמתים סביב תפילה ביום הכיפורים מעידים על השבר הגדול שהחברה מצויה בו וגם על אופן ביטוי חדש של חילוניות. יואב קרקובסקי מברר מהי אותה חילוניות יהודית שעד כה הוגדרה בעיקר על דרך השלילה – מה היא לא – בעזרת הרב החילוני ד"ר אורן יהי-שלום, והאם משמעותה מלחמת דת פנים-יהודית

מאבק חינוכי:  "דמוקרטיה בלב המורשת"

מכון הגות בשיתוף צוות ההצגה FAKE ניהלו דיון על מקומו של התנך בחינוך החילוני הומניסטי כמרכיב בזהות החילונית-יהודית

סיפור יהודי- חילוני- דמוקרטי בחינוך

bottom of page